Transactionele Analyse

Basismodule Transactionele Analyse
In deze basismodule behandelen we de egoposities en het egogram. Dat geeft inzicht in de communicatie met jezelf en met anderen. Met dit inzicht  kun je ook in moeilijke situaties gesprekken tot een goed einde brengen en de kwaliteit van de professionele communicatie versterken.

lees-de-brochure

Vervolgmodule Spel
In deze module draait het om de analyse van deze negatieve communicatiepatronen en handreikingen om die om te zetten naar een positief en effectief communicatiepatroon. Dit leidt tot versterking van de samenwerking en verhoging van effectiviteit.

lees-de-brochure

Vervolgmodule Script
Deelnemers onderzoeken in deze module hun eigen script en de besluiten ten aanzien van zichzelf en de wereld om hem heen, die zij (vaak onbewust) genomen hebben. Waar zij dat nodig of wenselijk vinden nemen zij nieuwe besluiten.
Dit leidt tot versterking van zelfinzicht en de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen op individueel niveau èn op teamniveau.

lees-de-brochure