Teamtraining

Teamtraining
Teamtraining naar aanleiding van vraag, behoefte en gestelde doelen. Investeren in uw team -of het nu om mentorenteams, onderwijsteams of managementteams gaat- is van groot belang voor het behalen van de doelen die u zich samen gesteld heeft. Een gezamenlijke missie, visie en strategie, evenals inzicht in het eigen functioneren, goede communicatie en een evenwichtige rolverdeling binnen uw managementteam vormen belangrijke pijlers voor het succes van uw team. In een training richten wij ons op vragen als:

  • Wat is de kracht en waar liggen de zwakke punten van het team op individueel èn op teamniveau.
  • Hoe kunnen we ons als team versterken.
  • Welke teamrollen zijn er in het team vertegenwoordigd en wat voor consequenties heeft dat voor het functioneren van het team.
  • Hoe kunnen we elkaar beter aanvullen.
  • Hoe creëren we een sfeer waarin open communicatie en professionele feedback vanzelfsprekendheden zijn.

Precieze inhoud en duur van de training worden in overleg met de opdrachtgever en (een delegatie van) deelnemers bepaald.

Prijs
zie tarieven