Intervisie en intercollegiale consultatie

Intervisie en intercollegiale consultatie
Docenten willen graag van elkaar leren of bij elkaar te rade gaan. In deze training bespreken we de mogelijkheden om dat gestructureerd te doen. Wij behandelen verschillende intervisiemodellen, oefenen ermee en begeleiden het team bij het zelfstandig gebruik daarvan. Voor het plegen van intervisie is er een basisniveau van gespreksvaardigheid en inzicht in communicatie noodzakelijk. Als dit basisniveau er nog niet is, besteden wij er in de training aandacht aan.

Resultaat
Na deze training hebben de deelnemers een duidelijke structuur waarin zij in intervisiebijeenkomsten van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen.

Doelgroep
Docenten en (midden)management (eventueel ook voor andere geledingen binnen de school)

Duur
Minimaal 2 dagdelen

Prijs
€ 600,- per dagdeel van 3 uur (exclusief materiaal- en reiskosten)