Faalangst

Faalangstreductie in de les – bij u op school
In elke klas zit een aantal leerlingen, dat in meer of mindere mate last heeft van faalangst.
In de meest extreme gevallen nemen leerlingen deel aan speciale faalangsttrainingen. Maar ook kleine aanpassingen in de normale les kunnen voor deze kinderen veel betekenen.

lees-de-brochure

Faalangst en Examenvrees – Train de trainer
Na deze training ben je zelfstandig faalangst- en examenvreestrainertrainer. In 6 dagdelen doorlopen we alle fasen in het traject. Centraal staat de faalangsttraining of examenvreestraining die je gaat geven. Verder is er aandacht voor de selectie en de intakegesprekken, de ouderavond voor de onderbouwleerlingen en de nazorg.

lees-de-brochure