Effectief Communiceren

Effectief Communiceren
Aset werkt met een basismodule en vervolgmodules
In de basismodule wordt er geoefend met de basisgespreksvaardigheden. Daarnaast behandelen wij de basisprincipes van de Transactionele Analyse (TA).

In de vervolgmodules diepen wij de principes van effectief communiceren en de TA verder uit. Deelnemers verwerven meer inzicht in hun eigen manier van communiceren en het effect van eigen handelen. Dit geeft hun de mogelijkheid om vanuit de professionele ruimte in hun gespreksvoering bewuste keuzes te maken en daarmee de effectiviteit van de gesprekken te vergroten. De precieze inhoud van een training is afhankelijk van de vraag en de behoefte en wordt afgestemd op de wensen en de behoeften van de school en in overleg met de opdrachtgever bepaald.

lees-de-brochure

Effectief communiceren met acteurs
Zowel in de basismodule als in de vervolgmodules werken wij ook met Trainingsacteurs.

Lichaamstaal
Slechts een klein gedeelte van communicatie vindt plaats met woorden. Het overgrote gedeelte komt over via lichaamstaal (houding, gebaren, mimiek) en stemgebruik.
In de praktijk van de begeleiding van docenten blijkt dat zij zich enorm kunnen versterken door kleine aanpassingen in hun lichaamstaal. Het gevolg is een beter contact met leerlingen, ouders, collega’s en een sterker leiderschap voor de klas.

lees-de-brochure