Missie en visie

Missie en Visie
Graag leveren wij van Aset een bijdrage aan het creëren van een leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste mensen die met een positief zelfbeeld deelnemen aan de maatschappij.

Vanuit onze ervaring in onderwijs, schoolbegeleiding, geestelijke gezondheidszorg, training en coaching werken we hieraan. Voortdurend zijn we ons bewust dat de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Als het gaat om onderwijsadvies en professionalisering van docenten, leerkrachten, schoolleiders en teams, staat dit belang ons steeds voor ogen.

Uitgangspunten

Bij alles wat we bieden gaat het om de optimale ontwikkeling van de leerling en een goede wisselwerking tussen docent en leerling.

  • Effectieve communicatie met leerlingen ouders en binnen het team is   een voorwaarde voor goed onderwijs.
  • Centraal staan bij Aset de kracht en de mogelijkheden van mensen. Wij brengen deze met u in kaart, om ze breed te leren   inzetten. Daarbij is er ook oog voor uw belemmeringen en valkuilen.
  • De eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun handelen,   denken en voelen staat aan de basis van ons werk. Proactiviteit is daarbij altijd een kernwoord.
  • Kleine aanpassingen in het gedrag van mensen kunnen vaak al   grote veranderingen  teweegbrengen.