Marleen Parigger

Na 28 jaar ervaring in het onderwijs als docent, zorgcoördinator en schoolleider maakte  ik in 2007 de overstap en werd consultant in de geestelijke gezondheidszorg, met als specialisatie het onderwijs. In 2010 startte ik mijn eigen onderneming Aset Training en Coaching.

Steeds weer zie ik dat mensen alles in zich hebben om hun doelen te verwezenlijken. Mijn doel is om mensen zich daarvan bewust te laten worden, zodat ze hun sterke kanten optimaal leren inzetten. Dat is de beste garantie voor resultaat!

In de loop van de jaren heb ik de complexiteit in de klassen zien groeien. Bij docenten leeft sterk de behoefte om de problematiek het hoofd te bieden en aansluiting te blijven vinden bij de leerlingen. Meer dan ooit wordt hierbij een dringend beroep gedaan op vaardigheden als communicatie en samenwerking. Met Aset speel ik hierop in met maatwerktrainingen.
Als schoolleider zag ik de noodzaak om docenten te faciliteren bij deze vaardigheden op individueel en op teamniveau te ontwikkelen en op deze manier het plezier in het werk, de kwaliteit en de effectiviteit van het onderwijs te vergroten.

Als trainer en coach maak ik gebruik van deze inzichten om tegemoet te komen aan de behoefte van docenten en schoolleiding. In mijn werk ga ik uit van de wetenschap dat mensen veel meer kracht en mogelijkheden in zich meedragen dan ze zelf vermoeden. In samenwerking met cliënten en opdrachtgevers wil ik dit aan de oppervlakte brengen en mensen in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast ben ik altijd op zoek naar verbinding tussen mensen en naar optimaal resultaat.