Effectieve communicatie

Effectief communiceren
Aset werkt met een basismodule en vervolg modules

In de basismodule wordt er geoefend met de basale gespreksvaardigheden. Daarnaast behandelen wij de basisprincipes van de Transactionele Analyse(TA).

In de vervolgmodules diepen wij de principes van effectief communiceren en de TA verder uit. Deelnemers verwerven meer inzicht in hun eigen manier van communiceren en het effect van eigen handelen. Dit geeft hun de mogelijkheid om vanuit de professionele ruimte in hun gespreksvoering bewuste keuzes te maken en daarmee de effectiviteit van de gesprekken te vergroten. De precieze inhoud van een training is afhankelijk van de vraag en de behoefte en wordt afgestemd op de wensen en de behoeften van de school en in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Effectief communiceren met acteurs
Zowel in de basismodule als in de vervolgmodules werken wij ook met trainingsacteurs.

lees-de-brochure