Ouders

Spreker voor ouderavonden over diverse thema’s als

  • Faalangst
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • Huiswerk
  • Praten met je kind: het klinkt makkelijker dan het is
  • andere thema’s in overleg

Prijs
€ 375,- per avond van 1½ à 2 uur (exclusief reiskosten)

Opvoeden voor ouders van nieuw samengestelde gezinnen
In 6 bijeenkomsten van  1½ uur krijgen ouders achtergrondinformatie (ontwikkelingspsychologie, de gevolgen van een scheiding voor kinderen, loyaliteitsgevoelens van kinderen, communicatie en gespreksvaardigheden). Er worden ook bepaalde vaardigheden geoefend. Het voeren van gesprekken met kinderen over allerlei onderwerpen neemt daarbij een belangrijke plaats in. In de cursus is er ook veel ruimte voor uitwisseling tussen de ouders. Ouders krijgen de gelegenheid hun eigen opvoedingsvraagstukken in de groep te bespreken.

Opvoeden hoe moeilijk is dat
Opvoeden valt niet altijd mee. Als ouders van opgroeiende kinderen is het wel eens prettig wat tips en adviezen te krijgen en met andere ouders uit te wisselen over de aanpak van kinderen en pubers. Op de bijeenkomsten geven we informatie over de ontwikkeling van kinderen en pubers, inzicht in communicatie en communicatiepatronen, daarnaast oefenen we met basale gespreksvaardigheden. Ouders krijgen de gelegenheid hun eigen opvoedingsvraagstukken in de groep te bespreken.

Prijs
€ 175,- per persoon of € 225- per ouderpaar.