Training tot zelfstandig huiswerkbegeleider

Inhoud
Oudere leerlingen zijn vaak de beste huiswerkbegeleiders. Ze staan nog dicht bij de stof en weten waar de problemen liggen. Jongere leerlingen zijn vaak eerder geneigd tips en hulp van iets oudere leerlingen aan te nemen dan van volwassenen.

In de training bereiden we oudere leerlingen voor op het zelfstandig geven van huiswerkbegeleiding aan groepjes jongere leerlingen. In de training gaan we in op planning en organisatie van het huiswerk, leerstijlen en coaching.

Verder behandelen we allerlei praktische vragen zoals: wat doe je om de motivatie te stimuleren of hoe kun je toch helpen als je zelf niet zo goed bent in een vak. Voorts behandelen we datgene wat de begeleiders willen weten naar aanleiding van hun praktijkervaring.

Resultaat
Na de training hebben de deelnemers de nodige basiskennis om een groepje jongere leerlingen bij het huiswerk te kunnen ondersteunen. Deze kennis hebben zij ook in de praktijk getoetst.

Doelgroep
(Oudere) leerlingen die jongere leerlingen al dan niet onder supervisie van een docent in groepjes willen helpen met huiswerk.

Duur
2 bijeenkomsten van 1 à 1½ uur voor het begin van de begeleiding en 2 bijeenkomsten van 1 à 1½ uur  na de start.

Prijs
€ 575,-