Training tot hulpmentor

Training voor hulpmentoren
Bij problemen stappen jongeren vaak eerder op leeftijdsgenoten af dan op volwassenen. Oudere leerlingen blijken vaak uitstekend in staat jongere leerlingen te begeleiden.In deze training komen gesprekstechnieken, grenzen aan de begeleiding, vertrouwelijkheid, pesten, faalangst, problemen thuis en bemiddeling aan de orde.

Deze training wordt vooraf besproken met de mentoren of met iemand namens de mentoren om tot een duidelijke afbakening van de taken voor de hulpmentoren te komen.

Bij een van de bijeenkomsten zijn de mentoren aanwezig. In deze bijeenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over afbakening van taken en verantwoordelijkheden en contact mentor-hulpmentor.

Doelgroep
Bovenbouwleerlingen die naast en onder supervisie van de mentor een leerlingmentoraat willen vervullen.

Duur
4 bijeenkomsten van 1 à 1½ uur + 1 of 2 keer follow-up Daarnaast is coaching voor hulpmentoren ook mogelijk.

 Prijs
€ 750,-