Faalangstreductietraining onder- en middenbouw

Sommige kinderen hebben last van faalangst. Dat betekent dat angst, zowel qua gedachten als fysiek ervaren het presteren belemmert. In de training leren kinderen op een andere manier denken over zichzelf en hun eigen kunnen. Daarnaast is er veel aandacht voor ontspanningsoefeningen.

Resultaat
Na de training is het zelfbeeld van de deelnemers gegroeid en zijn zij meer ontspannen in staat tot presteren.

Doelgroep
Leerlingen die last hebben van faalangst.

Duur
5 à 6 bijeenkomsten van 1 ½ uur.

Prijs
€ 150,- per bijeenkomst.