Examenvreestrainingen

Inhoud
Sommige eindexamenkandidaten hebben last van (cognitieve) faalangst als het gaat om eindexamentoetsen. Daardoor blijven de cijfers vaak achter bij de capaciteiten van de leerling. In de training leren de deelnemers op een andere manier denken over zichzelf en hun eigen kunnen bij de examentoetsen. Daarnaast is er veel aandacht voor ontspanningsoefeningen.

Resultaat
Na de training zijn de kinderen meer ontspannen in staat tot presteren, waardoor ze uit zichzelf kunnen halen wat erin zit.

Doelgroep
Eindexamenleerlingen die last hebben van examenvrees.

lees-de-brochure