Leerlingen en ouders

Faalangstreductietraining onder- en middenbouw

Inhoud

Sommige kinderen hebben last van faalangst. Dat betekent dat angst, zowel qua gedachten als fysiek ervaren het presteren belemmert. In de training werken we vooral cognitief gedrags-therapeutisch. Kinderen leren op een andere manier denken over zichzelf en het leveren van prestaties.

Resultaat

Na de training is het zelfbeeld van de deelnemers gegroeid en zijn zij meer ontspannen in staat tot presteren.

Doelgroep

Leerlingen die last hebben van faalangst.

lees-de-brochure

Examenvreestraining

Sommige eindexamenkandidaten hebben last van (cognitieve) faalangst als het gaat om eindexamentoetsen. Daardoor blijven de cijfers vaak achter bij de capaciteiten van de leerling. In de training werken we vooral cognitief gedragstherapeutisch. De deelnemers leren op een andere manier denken over zichzelf en het maken van eindexamentoetsen.

Resultaat

Na de training zijn de kinderen meer ontspannen in staat tot presteren, waardoor ze uit zichzelf kunnen halen wat erin zit.

Doelgroep

Eindexamenleerlingen die last hebben van examenvrees.

Training sociale vaardigheden

Sommige kinderen voelen zich wat onzeker en durven niet goed voor zichzelf op te komen. Het aangaan van sociale contacten kan een probleem worden en soms wordt de drempel om naar school te gaan te hoog. Er zijn ook kinderen die hun onzekerheid verbergen door heel veel aandacht te vragen. In de training werken we aan het vergroten van het zelfvertrouwen.

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers een positiever zelfbeeld, waardoor ze op een meer adequate wijze contact kunnen aangaan.

Doelgroep

Kinderen en jongeren die hun zelfvertrouwen willen vergroten.

Duur

6 bijeenkomsten van 1 à 1½ uur (afhankelijk van de samenstelling van de groep)

lees-de-brochure

Training Rots en Water

Een psychofysieke training voor jongens en meisjes.

Vanuit een fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Accenten liggen op zelfbeheersing, zelfreflectie en het aanleren van communicatieve vaardigheden, het uiten van gevoelens en opkomen voor jezelf.

Resultaat

Door een gegroeid lichaamsbewustzijn is ook het zelfbewustzijn en daarmee het zelfvertrouwen van de deelnemers gegroeid. Daardoor zijn zij beter in staat met zichzelf en met anderen om te gaan.

Doelgroep

Kinderen en adolescenten.

Duur

5 à 6 bijeenkomsten van 1 à 1½ uur (afhankelijk van de samenstelling van de groep)

lees-de-brochure

Studiekeuzebegeleiding

In de vorm van individueel aanbod of in workshops ondersteunen wij het maken van een bewuste studie- of beroepskeuze.

Resultaat

Na de begeleiding hebben de deelnemers inzicht in hun belangstelling, vaardigheden en eigenschappen. Op basis van dit inzicht onderzoeken zij een aantal mogelijke studies en beroepen die voor hen in aanmerking komen.

Doelgroep

Leerlingen die nog niet weten, welke richting of welk beroep zij willen kiezen.

Duur

individueel – 3 uur in 2 bijeenkomsten

in groepsverband (max 3 personen) – 3 à 4 uur in 2 bijeenkomsten

Prijs

indivdueel – € 210,- (ex btw)

in groepsverband –  € 150,- per leerling (ex btw)

lees-de-brochure

Je uitstelgedrag onder controle

Vanuit de filosofie van Aset -focus niet op het probleem maar op je kwaliteiten waarmee je het kunt oplossen- zoeken we naar persoonlijke kwaliteiten, waarmee je je studiedoelen waar kunt maken.

Resultaat

-Je kunt de regie nemen over je eigen (studie) gedrag

-Je hebt zicht op je persoonlijke kwaliteiten

-Je hebt zicht op je belemmerende gedachten over jezelf en je eigen studiegedrag

-Je hebt zicht op de manier waarop je je eigen doelen saboteert

Doelgroep

Studenten (HBO en Universitair) en leerlingen uit de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs

Inhoud

4 x 2 uur en een follow-up van 1 uur

Prijs

€ 1095,- voor een groep van maximaal 8 deelnemers

lees-de-brochure

Training tot (zelfstandig) huiswerkbegeleider

Oudere leerlingen zijn vaak de beste huiswerkbegeleiders. Ze staan nog dicht bij de stof en weten waar de problemen liggen. Jongere leerlingen zijn vaak eerder geneigd tips en hulp van iets oudere leerlingen aan te nemen dan van volwassenen. In de training bereiden we oudere leerlingen voor op het zelfstandig geven van huiswerkbegeleiding aan groepjes jongere leerlingen. In de training gaan we in op planning en organisatie van het huiswerk, leerstijlen en coaching. Verder behandelen we allerlei praktische vragen zoals: wat doe je met lastpakken of hoe kun je helpen als je zelf niet zo goed bent in een vak. Voorts behandelen we datgene wat de begeleiders willen weten naar aanleiding van hun praktijkervaring.

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers de nodige basiskennis om een groepje jongere leerlingen bij het huiswerk te kunnen ondersteunen. Deze kennis hebben zij ook in de praktijk getoetst.

Doelgroep

(Oudere) leerlingen die jongere leerlingen al dan niet onder supervisie van een docent in groepjes willen helpen met huiswerk.

Duur

2 bijeenkomsten van 1 à 1½ uur voor het begin van de huiswerkbegeleiding en 2 bijeenkomsten na de start.

lees-de-brochure

Training tot hulpmentor

Bij problemen stappen jongeren vaak eerder op leeftijdsgenoten af dan op volwassenen. Oudere leerlingen blijken vaak uitstekend in staat jongere leerlingen te begeleiden.In deze training komen gesprekstechnieken, grenzen aan de begeleiding, vertrouwelijkheid, pesten, faalangst, problemen thuis en bemiddeling aan de orde. Deze training wordt vooraf besproken met de mentoren of met iemand namens de mentoren om tot een duidelijke afbakening van de taken voor de hulpmentoren te komen. Bij een van de bijeenkomsten zijn de mentoren aanwezig. In deze bijeenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over afbakening van taken en verantwoordelijkheden en contact mentor-hulpmentor.

Doelgroep

Bovenbouwleerlingen die naast en onder supervisie van de mentor een leerlingmentoraat willen vervullen.

Duur

4 bijeenkomsten van 1 à 1½ uur + 1 of 2 keer follow up Daarnaast is coaching voor hulpmentoren ook mogelijk

lees-de-brochure