Coaching voor docenten

Inhoud
Voor docenten die in de loop van hun carrière behoefte hebben aan extra ondersteuning biedt Aset coachingsgesprekken. Indien daar behoefte aan bestaat, wordt de ondersteuning ook uitgebreid met lesobservatie.

Resultaat
Het resultaat van de coaching is dat

  • de coachee inzicht verwerft in zichzelf, zijn sterke kanten en zijn ontwikkelpunten.
  • de coachee inzicht krijgt in het effect van eigen handelen.
  • de coachee zich bewust wordt waardoor zijn handelen en zijn patronen veroorzaakt worden.
  • de coachee op basis van dit inzicht en dit bewustzijn alternatieven ontwikkelt en nieuwe besluiten neemt om de gestelde doelen te bereiken.

Doelgroep
Docenten

Duur
Afhankelijk van de problematiek en de coachingsvraag.