Begeleiding nieuwe docenten

Inhoud
Voor nieuw aan de school verbonden docenten biedt Aset een begeleiding van 2 tot 4 lesbezoeken aan het begin van het schooljaar met voorgesprek en nabespreking, gevolgd door een follow-up 6 weken later.
In deze begeleiding wordt er vooral gekeken naar de sterke punten van de docent, zodat hij die breed in zijn lespraktijk kan inzetten. Daarnaast besteden wij natuurlijk ook aandacht aan inadequaat docentgedrag en geven handvatten om dit gedrag om te zetten in adequaat gedrag. Desgewenst kan deze begeleiding geïntensiveerd worden. Wij begeleiden ook docenten die al langer aan de school verbonden zijn, die tijdelijk niet optimaal functioneren.

Resultaat
Aan het eind van de begeleiding heeft de nieuwe docent inzicht in het effect van zijn handelen in voorkomende klassensituaties, waardoor het klassenmanagement versterkt wordt.

Doelgroep
Alle nieuw aan de school verbonden docenten.
Docenten die tijdelijk minder functioneren.

Duur
2 tot 4 les bezoeken in de eerste maanden van het schooljaar.