Individueel

Individuele Coaching – Persoonlijke Training
Individuele coaching van docenten, afdelingsleiders, mentoren, teamleiders of schoolleiders. Samen met de coachee en de opdrachtgever bepalen wij de doelstellingen en een plan van aanpak voor een coachingstraject.
Ervaring leert dat elke vorm van onderwijsadvies, -begeleiding, -training en -coaching pas vorm krijgt in gesprek met de opdrachtgever. Met ons coachingsaanbod sluiten wij aan bij uw specifieke vraag, behoefte en praktijksituatie. Doelstellingen die in ieder geval worden nagestreefd zijn:

  • dat de coachee inzicht verwerft in zichzelf, zijn sterke kanten en zijn ontwikkelpunten
  • dat de coachee inzicht krijgt in het effect van eigen handelen
  • dat de coachee zich bewust wordt waardoor zijn handelen en zijn patronen veroorzaakt worden
  • dat de coachee op basis van dit inzicht en dit bewustzijn alternatieven ontwikkelt en nieuwe besluiten neemt om de gestelde doelen te kunnen bereiken.